МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

00281-2019-0001 Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по прекратени позиции

00281-2019-0001 Доставка на медицински изделия за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по прекратени позиции

17.06.2019

Решение за откриване на поръчката          11 Януари 2019

Техническа спецификация              11 Януари 2019

Техническа спецификация – изисквания към предлаганите мед. изделия             11 Януари 2019

Образци            11 Януари 2019

Образец на ценово предложение за обособена позиция №9              11 Януари 2019

Образец на договор – за обособени позиции от №1 до №6                  11 Януари 2019

Образец на договор – за обособена позиция от №9                11 Януари 2019

Образец на Е-ЕЕДОП            11 Януари 2019

Покана № 1              11 Януари 2019

Покана № 2            11 Януари 2019

Покана № 3            11 Януари 2019

Покана № 4              11 Януари 2019

Покана № 5              11 Януари 2019

Покана № 6              11 Януари 2019

Покана № 7              11 Януари 2019

Покана № 8              11 Януари 2019

Покана № 9              11 Януари 2019

Покана № 10              11 Януари 2019

Покана № 11                11 Януари 2019

Протокол                    25 Януари 2019

Доклад             25 Януари 2019

Решение            25 Януари 2019

Класиране за обособени позиции от 1 до 4            25 Януари 2019

Класиране за обособена позиция 5            25 Януари 2019

Класиране за обособена позиция 9            25 Януари 2019

Договор 33 / 07.02.2019г. – МТИ ООД            25 Януари 2019

Договор 36 / 08.02.2019г. – Медилаб-С ООД            22 Февруари 2019

Договор 37 / 08.02.2019г. – РСР ЕООД            22 Февруари 2019

Договор 38 / 08.02.2019г. – Медилаб ООД            22 Февруари 2019

Договор 39 / 18.02.2019г. – Медикъл имидж ООД            22 Февруари 2019

Обявление за възложена поръчка            22 Февруари 2019

Обявление за приключване на договор № 37 / 08.02.2019 г.                               06 Април 2021

Обявление за приключване на договор № 38 / 08.02.2019 г.                               06 Април 2021

Обявление за приключване на договор № 39 / 18.02.2019 г.                               08 Април 2021

Обявление за приключване на договор № 33 / 07.02.2019 г.                               18 Юни 2021

Обявление за приключване на договор № 36 / 08.02.2019 г.                               18 Юни 2021Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design