МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

00281-2016-0006 Доставка на медицински изделия за клинична лаборатория, образна диагностика и клинична патология за нуждите на „КОЦ-РУСЕ“ ЕООД

00281-2016-0006 Доставка на медицински изделия за клинична лаборатория, образна диагностика и клинична патология за нуждите на „КОЦ-РУСЕ“ ЕООД

06.07.2016

Решение за откриване на процедура           11 Юли 2016

Обявление           11 Юли 2016

Документация           11 Юли 2016

Техническа спецификация – общи изисквания           11 Юли 2016

Техническа спецификация – обособена позиция 1           11 Юли 2016

Техническа спецификация – обособена позиция 2           11 Юли 2016

Техническа спецификация – обособена позиция 3           11 Юли 2016

Образци                  11 Юли 2016

Образец предложение за изпълнение – обособена позиция 1           11 Юли 2016

Образец предложение за изпълнение – обособена позиция 2           11 Юли 2016

Образец предложение за изпълнение – обособена позиция 3           11 Юли 2016

Образец ценово предложение – обособена позиция 1           11 Юли 2016

Образец ценово предложение – обособена позиция 2           11 Юли 2016

Образец ценово предложение – обособена позиция 3           11 Юли 2016

Решение № 931/13.07.2016 г.           11 Юли 2016

Документация след промяна           14 Юли 2016

Разяснение от 15.07.2016 г.           15 Юли 2016

Разяснение от 08.08.2016 г.           08 Август 2016

Протокол № 1          16 Септември 2016

Съобщение           27 Септември 2016

Протокол № 2           13 Октомври 2016

Протокол № 3           13 Октомври 2016

Доклад           13 Октомври 2016

Решение № 1 414/12.10.2016 г.           13 Октомври 2016

Договор № 1/17.11.2016 г.           13 Октомври 2016

Договор № 2/17.11.2016 г.           28 Ноември 2016

Договор № 3/17.11.2016 г.           28 Ноември 2016

Договор № 4/18.11.2016 г.           28 Ноември 2016

Договор № 5/18.11.2016 г.           28 Ноември 2016

Договор № 6/18.11.2016 г.           28 Ноември 2016

Договор № 7/25.11.2016 г.           28 Ноември 2016

Договор № 8/28.11.2016 г.           28 Ноември 2016

Обявление за възложена поръчка           28 Ноември 2016

Информация за приключени договори – 8 бр. договори      08 Януари 2019Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design