МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

00281-2015-0004 Доставка на общи медицински изделия и хирургичен шевен материал за нуждите на „КОЦ – Русе” ЕООД

00281-2015-0004 Доставка на общи медицински изделия и хирургичен шевен материал за нуждите на „КОЦ – Русе” ЕООД

23.12.2015

Решение           23 Декември 2015

Обявление           23 Декември 2015

Документация           23 Декември 2015

Приложения           23 Декември 2015

Спецификация           23 Декември 2015

Техническо предложение           23 Декември 2015

Ценово предложение           23 Декември 2015

Прогнозна стойност и гаранция за участие           23 Декември 2015

Протокол №1           31 Март 2016

Съобщение относно отваряне на ценови оферти          05 Май 2016

Съобщение относно провеждане на жребий          14 Юни 2016

Протокол № 2          01 Юли 2016

Приложение 1 към Протокол № 2           01 Юли 2016

Приложение 2 към Протокол № 2           01 Юли 2016

Протокол 3           01 Юли 2016

Приложение 1 към Протокол № 3           01 Юли 2016

Приложение 2 към Протокол № 3           01 Юли 2016

Приложение 3 към Протокол № 3           01 Юли 2016

Приложение 4 към Протокол № 3           01 Юли 2016

Приложение 5 към Протокол № 3           01 Юли 2016

Приложение 6 към Протокол № 3           01 Юли 2016

Решение № 851/30.06.2016 г.           01 Юли 2016

Приложение 1 към Решение № 851           01 Юли 2016

Приложение 2 към Решение № 851           01 Юли 2016

Договор № 1/03.08.2016 г.            05 Август 2016

Договор № 2/03.08.2016 г.           05 Август 2016

Договор № 3/03.08.2016 г.           05 Август 2016

Договор № 4/03.08.2016 г.           05 Август 2016

Договор № 5/03.08.2016 г.           05 Август 2016

Договор № 6/03.08.2016 г.           05 Август 2016

Договор № 7/03.08.2016 г.           05 Август 2016

Договор № 8/03.08.2016 г.           05 Август 2016

Договор № 9/03.08.2016 г.           05 Август 2016

Договор № 10/03.08.2016 г.           05 Август 2016

Договор № 11/03.08.2016 г.           05 Август 2016

Решение № 1039/08.08.2016 г.           08 Август 2016

Договор № 12/08.08.2016 г.           08 Август 2016

Обявление за приключване на 2 бр. договори за обществена поръчка             27 Септември 2018

Обявление за приключване на 8 бр. договори за обществена поръчка           19 Февруари 2019

Обявление за приключване на 1 бр. договор за обществена поръчка            20 Февруари 2019

Обявление за приключване на 1 бр. договор за обществена поръчка            06 Март 2019Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design