МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

00281-2018-0006 Провеждане на обучения по проект № BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на ПК и КК на заети лица в КОЦ-Русе ЕООД по обособени позиции“

00281-2018-0006 Провеждане на обучения по проект № BG05M9OP001-1.021-0275 „Повишаване на ПК и КК на заети лица в КОЦ-Русе ЕООД по обособени позиции“

17.06.2019
Решение № 173     12 Юли 2018
Обявление          12 Юли 2018
Документация          12 Юли 2018
Методика        12 Юли 2018
Проект на договор          12 Юли 2018
Образец ЕЕДОП          12 Юли 2018
Протокол № 1          9 Август 2018
Протокол № 2          16 Август 2018
Решение № РД-203          16 Август 2018
Решение 217/11.09.2018          12 Септември 2018
Договор № 6 / 12.10.2018г.          15 Октомври 2018


Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design